Minister Asscher vraagt advies sociaal ondernemerschap aan SER

Nederland kent verschillende sociale en maatschappelijke vraagstukken, zoals arbeidsparticipatie, integratie, leefbaarheid en milieu. Voor de aanpak van die vraagstukken wordt steeds meer de nadruk gelegd op eigen kracht, zelfredzaamheid, (sociale) innovatie en eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers. Sinds een aantal jaren is hierbij meer aandacht voor sociaal ondernemerschap (social enterprises).  Hierbij gaat het om financieel zelfvoorzienende ondernemingen, die primair een maatschappelijk doel nastreven met een ondernemersaanpak en verdienmodel.

In Europa wordt deze nieuwe dynamiek met interesse gevolgd. De Europese Commissie heeft eerder haar steun voor sociaal ondernemerschap kenbaar gemaakt.

De vraag van minister Asscher aan de SER is in hoeverre en op welke wijze de (rijks)overheid aansluiting kan vinden bij deze ontwikkelingen.

In het bijzonder vraagt de minister aandacht voor de volgende subvragen:

  • Karakter van sociale ondernemingen: wat is het/wat zou het moeten zijn?
  • Wat kunnen sociale ondernemingen betekenen voor de oplossing van maatschappelijk
    problemen?
  • Wat zijn eventuele belemmeringen hierbij?
  • Wat zou er nog moeten gebeuren en wie is hierbij aan zet?

Het adviesrapport van de SER wordt verwacht in maart 2015.